مجله فوربز ثروت خالد مشعل را پنج میلیارد دلار برآورد و تصویر او را روی جلد منتشر کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا