مجموع اقتصاد شورای همکاری خلیج‌فارس به حدود ۲ هزار میلیارد دلار و ۸ برابر ایران رسیده است

مکان شما:
رفتن به بالا