محافظه‌کاران و افراد راست‌گرا در برابر اخبار جعلی بیشتر آسیب‌پذیر هستند

مکان شما:
رفتن به بالا