محسن جمالی که در حمله به کوی دانشگاه چشمش را از دست داد، حالا پژوهشگر هاروارد است

مکان شما:
رفتن به بالا