محمدرضا پهلوی هنگام فرار از ایران ۳۵میلیارد دلار اموال ایرانیان، ۳۸۴ چمدان جواهر و الماس، دو تاج با ۵ هزار قطعه الماس، ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حبه مروارید با خود برده است.

مکان شما:
رفتن به بالا