محمد خاتمی گفته‌ است: «هیچ دستگاهی حق ندارد که با اعتراض مردم با سلاح و گلوله برخورد کند.»

مکان شما:
رفتن به بالا