محمد طیب، پسر مولوی عبدالحمید، حمایت پدرش و اهل سنت از رئیسی را اعلام کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا