مردم ایران هیچ‌وقت به واکسن کوویدـ19 از نوع (mRNA) دسترسی نداشتند. در حال حاضر نیز به واکسن دوظرفیتی (omicron) دسترسی ندارند.

مکان شما:
رفتن به بالا