مردی در عربستان با انتشار پست‌‌های انتقادی نسبت به بن سلمان به اعدام محکوم شد

مکان شما:
رفتن به بالا