مرکز آلزایمرشناسی آریزونا یک جنازه اهدایی را برای آزمایش تاثیر بمب روی بدن به ارتش فروخت

مکان شما:
رفتن به بالا