مسعود فیاضی، برادر داماد زاکانی است و به واسطه رابطه فامیلی، از سوی زاکانی به سمت معاون مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا