مسعود فیاضی، برادر داماد زاکانی است و از سوی او به سمت معاون مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا