مسیح علی‌نژاد قبل از تابعیت آمریکایی، تابعیت انگلیسی داشته است.

مکان شما:
رفتن به بالا