مشایی و بقایی در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضاییه مورد عفو قرار گرفته‌اند.

مکان شما:
رفتن به بالا