مصاحبه صداوسیما با رئیسی در کهف الشهدا خارج از برنامه‌های مصوب تبلیغاتی کاندیداها در صدا و سیما بوده است.

مکان شما:
رفتن به بالا