مصرف بنزین طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ سالانه دو درصد و جمعیت ۱۰ درصد رشد داشته است.

مکان شما:
رفتن به بالا