ملا احمد نراقی در کتاب مستندالشیعه، گفته که پوشاندن مویی که بلندتر از کاسه‌ی سر باشه واجب نیست

مکان شما:
رفتن به بالا