مولوی عبدالحمید از ابراهیم رئیسی حمایت نمی‌کند.

مکان شما:
رفتن به بالا