مکرون در سخنرانی اخیرش در کاخ الیزه به انجام ۲۸۰۰۰ عملیات یورش پلیس به مسلمانان، تعطیلی ۹۰۶ مسجد و موسسه مذهبی، مصادره ۵۲ میلیون دلار پول مسلمانان و ممنوعیت آموزش آزاد زبان عربی و تحصیل در منزل یا چارچوب دولتی اشاره کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا