میتینگ تبلیغاتی رئیسی در اهواز خلاف پروتکل‌های انتخاباتی کرونا و تخلف انتخاباتی بوده است.

مکان شما:
رفتن به بالا