میرحسین موسوی در اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ سکوت کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا