میزان آنتی بادی واکسن برکت بسیار کم است و این واکسن عملا هیچ تاثیری ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا