ناو خارک، متعلق به ارتش ایران، به دلیل حمله سایناوبری اسرائیل غرق شد.

مکان شما:
رفتن به بالا