نتیجه هر دوره مذاکره جلیلی با 1+5؛ تحریم‌های جدید علیه ایران بود.

مکان شما:
رفتن به بالا