نرگس محمدی با تحریم اقتصادی مردم مخالف است و به نظر او جنگ و تحریم مانع صلح است

مکان شما:
رفتن به بالا