نه فقط ادبیات فارسی، بلکه تمام دروس عمومی از کنکور حذف شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا