نیروگاه بوشهر به طور موقت خاموش و از شبکه خارج شد.

مکان شما:
رفتن به بالا