همزمان با اشغال ایران توسط روسیه و انگلیس در خلال جنگ جهانی اول و در جریان قحطی فراگیر در ایران، بین ٢ تا ٩ میلیون نفر در ایران کشته شدند.

مکان شما:
رفتن به بالا