همسر نخست وزیر کانادا به دلیل پدوفیل‌بودن شوهرش از او جدا شده است

مکان شما:
رفتن به بالا