واکسن سینوفارم تاییدیه جهانی دارد.

مکان شما:
رفتن به بالا