وزارت خارجه آمریکا، سازمان مجاهدین را نماینده مردم ایران نمی‌داند.

مکان شما:
رفتن به بالا