وزارت علوم پای نیروهای مسلح را به دانشگاه‌ها باز خواهد کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا