وزیر امور خارجه آلمان اعتراف کرد که در دوران جوانی تن‌فروشی کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا