وزیر پیشنهادی ارشاد رئیسی تفکرات طالبانی دارد و گفته است که «سینمای فعلی ایران، ارائه‌‌کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا است.»

مکان شما:
رفتن به بالا