ویدیوی سخنرانی هریس در دانشگاه هاوارد به صورت دیجیتالی ساخته شده است؟

مکان شما:
رفتن به بالا