پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود با جمهوری اسلامی ایران را تا اطلاع ثانوی قطع کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا