پاکستان با کمک کارگرهای بیکار شده خود در دوران کرونا، در یک منطقه بیابانی ۵۰ میلیون درخت کاشت.

مکان شما:
رفتن به بالا