پروفسور علیرضا زالی در ۲۲ ماه گذشته لابلای «فرماندهی مدیریت کرونا تهران» و «ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» حدود ۸۰ مقاله هم منتشر کرده‌اند!

مکان شما:
رفتن به بالا