پروژه سیب‌لند که به دلیل کوه‌خواری در سال ۹۷ متوقف شده بود اما به یکباره از سرگرفته شد، امسال با حضور وعاظ و روحانیون مشهور همچون پناهیان، تقوی، میرلوحی و … افتتاح شد.

مکان شما:
رفتن به بالا