پزشکیان: به‌دلیل عدم وجود منابع مالی نمی‌توان سالی یک میلیون مسکن ساخت

مکان شما:
رفتن به بالا