پزشکیان گفته است که من به فرزندان خودم اجازه نمی‌دهم فارسی صحبت کنند

مکان شما:
رفتن به بالا