پس از اعلام الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، کارت‌های سوخت در بازار سیاه به فروش می‌رسند

مکان شما:
رفتن به بالا