پلمپ یک مکان و برگزاری کلاس‌های آموزش نهی از منکر برای کارمندان، مستند قانونی و شرعی ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا