پلیس آلمان، کودکی را به‌دلیل مخالفت والدین مسلمانش با آموزش‌های هم‌جنس‌گرایی از آن‌ها جدا کرد

مکان شما:
رفتن به بالا