پلیس فرانسه شرکت‌کنندگان در تظاهرات حمایت از غزه را ۱۳۵ یورو جریمه کرد

مکان شما:
رفتن به بالا