پلیس فرانسه مجوز استفاده از پهپاد در اعتراضات را صادر کرد

مکان شما:
رفتن به بالا