پیامک کشف حجاب در زمان ریاست جمهوری روحانی و با اطلاع وی آغاز شد.

مکان شما:
رفتن به بالا