کاملا هریس گفته است که فلسطینی‌ها به اندازه اسرائیلی‌ها حق امنیت و تعیین سرنوشت دارند

مکان شما:
رفتن به بالا