کاوه شهروز با اروین کاتلر که از حامیان مجاهدین است ارتباط نزدیک دارد.

مکان شما:
رفتن به بالا