کرمانپور، رییس اورژانس بیمارستان سینا، گفته است: «پیک ششم کرونا ۲۰ روز بعد از محرم شروع می‌شود.»

مکان شما:
رفتن به بالا